Verksamhetsidé

 

 

Syfte

Värmek är en inköpscentral som har i uppdrag av medlemmarna att upphandla ramavtal inom försörjningssektorn enligt LUF med teknik- och tjänsteleverantörer. 

Målsättning:

Värmeks verksamhet har som målsättning att generera skalfördelar, driva teknisk utveckling och utveckla upphandlingskompetens inom LUF området så att medlemmarnas konkurrenskraft stärks.