Vem kan avropa på Värmeks ramavtal?

 

 

Alla energibolag i Sverige som är medlemar hos Värmek har möjlighet att avropa på våra ramavtal. I formell mening är det medlemmarna som själva äger ramavtalen genom sitt delägarskap i föreningen.

Även alla dotterbolag i medlemmens koncern får avropa på Värmek avtalen.

 

Till medlem antages svenska kommuner, landsting, värme- och energiföretag med

huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera fjärrvärme, under förutsättning att

det är beställare av utrustning avsedd för egna anläggningar.