Värmeks legala ram

 
Värmek agerar inom LUF (lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorn). Det ger Värmek speciella förutsättningar jämfört med inköpscentraler inom LOU.
Värmek har sammanfattat den legala ramen eller grunden om man så vill i detta dokument.