FVU ab

 
 

FVU är ett dotterbolag till Värmek och har som mål att förbättra branschen med att bland annat driva innovationsutveckling.

FVU utför tester av ny teknik för hela branschen som Värmeks medlemmar sedan kan ta del av genom Värmeks ramavtal. FVU tillhandahåller också utbildningar för att visa branschen hur man på bästa sätt kan förbättra sina system. Syftet med FVU är att se till att medlemmarna har tillgång till den bästa tekniken för att möta morgondagens krav.

 

 

För mer information om FVU klicka här!