Våra kärnvärden

 

 

Värmeks varumärke bygger på tre kärnvärden Hållbarhet, Kompetens och Delaktighet. Våra kärnvärden beskriver vad vi står för, vår arbetsmetodik, hur vi vill bli uppfattade och vad vi vill åstadkomma. Vårt mål är att bli medlemmarnas förstahandsval vid hållbara inköp av produkter, system och tekniktjänster inom hela försörjningssektorn.

 

Vår vision

Vår vision är att vi ska vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik. 

 

Hållbarhet

Kärnvärdet hållbarhet är den självklara basen för oss. Vår målsättning är att erbjuda våra medlemmar de optimala lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet är integrerat i allt det vi gör genom hela verksamhetsledet. Begreppet hållbarhet omfattas av legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor. Vårt mål är att vid användandet av våra ramavtal ska det kännas tryggt att vi engagerar våra leverantörer för att ta ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt.

 

Vårt hållbarhetskoncept tillsammans med verksamheten FVU gav Värmek utmärkelsen ”utmärkt hållbar upphandlare 2015” som utdelas av Konkurrensverket.

 

Kompetens

Vår verksamhet ska präglas av kompetens bland de anställda men även i vårt arbetssätt gentemot våra medlemmar, leverantörer och intressenter vilket skapar en bra grund för långsiktiga relationer. Gedigen branschkunskap, möjlighet till utveckling och kvalificerade medarbetare med god yrkesskicklighet hjälper oss att ständigt förbättra vår kompetens.

 

Delaktighet

Vi tror att lyhördhet och nyfikenhet till våra medlemmar samt leverantörer, kontinuerlig dialog med diverse aktörer inom försörjningssektorn och bra kommunikation är grunden till långvariga och goda relationer. Vår ambition är att genom samverkan säkerställa ett värde för våra medlemmar och leverantörer.