Vad är Värmek?

 

Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 147 medlemar. Värmeks har i uppdrag av sina medlemmar att upphandla teknik, produkter och tjänster och därmed uppfyller kraven för en inköpscentral inom försörjningssektorn.
Värmek fungerar som ett komplement till medlemmarnas inköpsorganisationer. Inom vissa områden är det en fördel att agera samfällt. Ramavtalen som Värmek upphandlar kan medlemmen använda direkt utan att göra egna upphandlingar. Utgångspunkten för Värmeks ramavtal är att medlemmar snabbt, effektivt och tryggt skall kunna välja den teknik, produkter och tjänster som passar bäst.