Vad är Värmeks koncept Hållbar Upphandling?

 

 

Värmeks upphandlingar strävar efter att ge medlemmarna de bästa lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. I begreppet hållbarhet omfattas såväl legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor. Värmek vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. Även uppföljning är en viktig del av konceptet, avtalen följs upp under avtalstiden för att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbeten och för att gemensamt hitta förbättringsområden. Värmek har tagit fram uppförandekoder, både för våra leverantörer och för intern verksamhet, dessa kan du läsa här och du kan även läsa mer om konceptet här