Vad är FVU ab?

 

 

FVU är ett dotterbolag till Värmek och är energibranschens hjälpmedel och stöd för att utöka användandet av ny och innovativ teknik i befintliga system.

FVU utför tester med ny teknik som Värmeks medlemmar sedan kan ta del av genom Värmeks ramavtal. FVU tillhandahåller också utbildningar för att visa branschen hur man på bästa sätt kan förbättra sina system. Syftet med FVU är att se till att medlemmarna har tillgång till den bästa tekniken för att möta morgondagens krav.

 

FVU är alltid öppen för diskussioner och lyssnar gärna på branschens (gärna i form av Värmeks medlemmar) synpunkter och åsikter om vad för teknik som behövs i systemen. Det går att kontakta FVU genom att besöka www.fvuab.se.