Uppförandekod för Värmek

 

I arbetet med Värmeks koncept "Hållbar Upphandling" så har uppförandekoderna en central plats. Idag finns det uppförandekod för ramavtalsleverantörer och för Värmek själv.

Målet med detta är att säkerställa att Värmeks verksamheter ur alla perspektiv ska vara hållbara. Inte minst gäller det de avtal som upprättas som sedan medlemmarna gör affärer genom. Goda affärer ska vara hållbara - det gynnar alla parter!

 

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för Värmek