Stadgar

 

Värmeks stadgar antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade vid föreningsstämmorna den 28 november 2002 27 november 2003, den 24 januari 2013 då revideras reglerna för kallelse till stämma och uppdragsparagrafen, den 22 januar1 2015 den 21 januari 2016 och 1 december 2016.

 
Stadgar