Skillnad mellan LOU och LUF

 
 
Från den första januari 2017 gäller ny lagstiftning och informationen på denna sida är därför obsolet och länken till dokumentet har tagits bort. Vi arbetar med att klarlägga läget och återkommer med information när läget klarnar. Det kan dock ta tid eftersom lagstiftningen är omgjord i grunden.
 
Eftersom LUF (lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn) är relativt lite använd jämfört med LOU (lag om offentlig upphandling) är det inte så många som är insatta i vad LUF innebär och vilka möjligheter som den öppnar för de som är berättigade att använda LUF.
 
De som kan använda LUF ska ha en verksamhet inom den så kallade försörjningssektorn. Med det menas företag som har energi, gas, vatten, posttjänster, eller offentligt ägda transporttjänster inom sitt verksamhetsområde. Särskilt utpekade är de som inom detta område är tilldelad koncessioner, exempelvis elnätsföretag. I LUF är det verksamheten som avgör om LUF år tillämplig eller inte. Är du ett energiföretag med statliga eller kommunala huvudmän omfattas du av LUF.