Självutvärdering av uppförandekod för Värmeks leverantörer

Värmek vill att man vid användande av Värmek-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. I enlighet med detta har vi tagit fram konceptet Hållbar Upphandling. I detta koncept ingår att under avtalstiden följa upp leverantörerna både genom besök och via denna blankett för självutvärdering. Resultatet av självutvärderingen kommer användas för Värmeks interna hållbarhetsarbete genom att ligga till grund för målsättning och prioritering av aktionsområden. Syftet med självutvärderingen är att skapa en dialog mellan Värmek, medlemsföretagen och leverantörerna för att gemensamt hitta en väg mot ett mer hållbart samhälle.

 

Frågorna avser förhållandena vid tillverkningen av de varor alternativt utförande av de tjänster som levereras i enlighet med ramavtal mellan Värmek och er, nedan kallat "avtalet" oavsett om varorna/tjänsterna tillverkas/utförs av er eller en underleverantör.

 

Ni lämnar era svar i ett webbformulär över en krypterad https-session som innebär att ingen utomstående kan avlyssna det som överförs mellan din webbläsare och formuläret.

När ni lämnat era svar kan ingen annan än Värmeks personal läsa dem och informationen lämnas heller inte ut till tredje part. Endast de hos Värmek som är involverade i leverantörsuppföljningen har tillgång till era svar. När svar inkommit från samtliga leverantörer kommer resultatet sammanställas i en rapport där det kan framgå vilken leverantör som har svarat vad. Har du frågor, vänligen kontakta maria.wadsborn@varmek.se.

 

Vid besvarandet av formuläret är det viktigt att ni lämnar så utförliga svar som möjligt och utnyttjar möjligheten till kommentarer. Det ger Värmek en bättre möjlighet att få en rättvis bild av ert hållbarhetsarbete.

 

Här kan du ladda ned webbformuläret.

 

Här kan du läsa hela sammanställningen för självutvärderingen 2016!

 

Här kan du läsa hela sammanställningen för självutvärderingen 2015!