Värmeks självriskelimineringsförsäkring 

 
Föreningen Svensk Fjärrvärme och Värmek har tillsammans tagit fram en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Inledningsvis gäller den i första hand villakunder. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada. 
 
Anmälan görs till Värmek med angivande av antalet villakunder. Detta mervärde för dina villakunder kostar 10:-/ansluten villakund och år.
Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000:- per skadetillfälle. 
 
För mer uttömmande information om försäkringen är Du välkommen att höra av dig till Nisha Kurt Telefon: 08-525 099 32.
 
För länk till sida med villkor och försäkringsblankett. Se www.insureit.se/varmek.