Kan ramavtalen konkurrenssättas inför en beställning/avrop?

 

 

Varje medlem kan med fördel konkurrensutsätta befintliga ramavtal inför en kommande beställning/avrop. Det förutsätter dock att beställningen är noga avgränsad i tid och projekt. Man kan inte konkurrenssätta löpande år leveranser - då gäller avtalet. Konkurrensutsättning ger möjlighet till att erhålla till bästa pris och villkor med avseende på bl.a. volymrabatter, leveranstider och paketeringar mm.

Konkurrensutsättning och prisförfrågan kan ske direkt från medlemmen till ramavtalsleverantören eller via Värmek som kan bistå medlemsföretaget med detta.