Hur använder jag Värmek ramavtal på bästa möjliga sätt?

 

Värmeks ramavtal används bäst genom att så fort ett behov om material eller tjänsteanskaffning uppstår hos medlemsföretaget görs en avstämning med Värmeks avtalsregister över produkter, tjänster och ramavtalsleverantörer för att förvissa sig om något lämpligt av detta finns färdigt.

Medlemmen nyttjar den inloggning som tillhandahållits från Värmek och som ger tillgång till samtliga avtal i sin helhet.

Utifrån leverantörssammanställningen kan medlemen  med fördel utföra en konkurrensutsättning av de olika leverantörernas pris och villkor varefter avrop sker.