Hållbar upphandling

 
Värmeks upphandlingar strävar efter att ge medlemmarna de bästa lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Värmek vill att man vid användande av Värmek-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning.
 
För mer information om Hållbar Upphandling klicka här!
 
 

I enlighet med vårt koncept Hållbar Upphandling

 

I enlighet med vårt koncept Hållbar Upphandling ska inte någon av våra anställda i Värmek ta emot någon form av otillbörlig belöning som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, vår objektivitet och opartiskhet.

 

Värmek omsätter genom sina avtal årligen ca 500 miljoner kronor. Vi ska agera så att våra ägare (d.v.s. våra medlemmar), nuvarande och potentiella leverantörer och samarbetspartners och allmänheten kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt och sakligt. Att motverka förekomsten av mutor, korruption och otillbörliga belöningar är därför av allra yttersta vikt för Värmek.

 

Värmek har genomfört ett stort antal åtgärder för att utbilda, informera och tydliggöra Värmeks etiska hållning. Detta arbete blir inte färdigt utan vi kommer fortsätta våra ansträngningar under året. Vi ser med tillförsikt på framtiden och noterar att många av våra leverantörer bedriver ett idogt och systematiskt arbete med etiska frågor och anti-korruption. Vi kan också konstatera att Värmeks medarbetare i allt mindre utsträckning nås av gåvor och inbjudningar som kan utgöra otillåtna förmåner.

 

Vi vill rikta vår uppskattning till det engagemang som ni visar för dessa viktiga frågor och ser fram emot fortsatt samarbete på området. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Värmek