Fördelar med Värmek ramavtal?

 

 

 

Det finns många fördelar för medlemmarna att använda Värmeks ramavtal.
Förutom att man som medlem snabbt, tryggt och effektivt kan välja den produkt, teknik, tjänst och leverantör som passar bäst, finns de fler fördelar med Värmeks ramavtalsportfölj.

 

 • Samtliga upphandlingar baserar sig på den totala inköpsvolymen från samtliga 147 st medlemföretag, vilket resulterar i bra priser.
 • Leverantörernas garantiåtaganden är i de flesta fall betydligt mer långtgående.
 • Övriga villkor som avtalas inom ramen för ramavtalen är oftast bättre än vad som kan förhandlas fram vid en enskild upphandling, tex volymrabatter mm.
 • Inför en beställning /avrop från ramavtalen kan en förnyad konkurrensutsättning ske för att på så sätt erhålla bästa pris och villkor.
 • Värmekhar med sina upphandlingar den unika möjligheten att teckna avtal med flera leverantörer inom samma produkt- eller tjänsteområde vilket ger medlemmarna möjlighet att välja den leverantör som passar bäst. Denna förutsättning är inte möjlig vid en enskild upphandling.
 • Genom att välja Värmeks upphandlade ramavtal spar medlemsföretaget både tid och resurser och slipper genomföra egna upphandlingar.
 • Medlemsföretaget eliminerar samtidigt risken för dyra och kostnadskrävande överprövningsprocesser.
 • Värmeks hållbarhetskoncept Hållbar upphandling genomsyrar hela verksamheten och säkerställer kravställandet i upphandlingsskedet och uppföljning av ramavtalsleverantörer.
 • Samtliga avrop och leveranser som görs via Värmeks ramavtal sammanställs i statistikunderlag som kan göras tillgängligt för medlemmar och leverantörer.
 • Myndighetsrapportering kring transport av askor (farligt avfall) kan hanteras av Värmek på uppdrag från medlemmen.
 • Värmek håller en kontinuerlig dialog med energisektorns olika parter för att säkerställa Effektivitet, Trygghet och Teknik.