VÄRMEK och medlemmarna.

VÄRMEK är en förening ägd av medlemmarna som har i uppdrag att upphandla ramavtal för medlemmarnas räkning.

För att kunna förvalta uppdraget på bästa sätt måste både medlemmarna och VÄRMEK ta ansvar för relationen. Det finns med andra ord ett ömsesidigt ansvar som måste vårdas. Mer detaljerad information finns här.