Avtalsnytt

Värmeks ramavtal förändras ständigt. Nya tillkommer och gamla faller ifrån. Inte bara avtalen förändras utan även världen om kring verksamheterna. Nya lagar tillkommer, nya synsätt läggs till och nya krav från kunder kommer. Allt detta försöker vi på Värmek hantera åt er medlemmar. Här finner du det som påverkar avtalen och det du som ansvarig inköpare behöver veta om Värmeks avtal.