Värmeks samverkansträffar

 

 

Värmeks Samverkansgrupp är ett nätverk av representanter från olika medlemsföretag inom Värmek. Gruppen träffas 4 gånger per år för att diskutera aktuella upphandlings- och teknikfrågor inom försörjningssektorn. Tanken med gruppen är att den skall ta tillvara på medlemmarnas synpunkter och önskemål gällande Värmeks upphandlingar och teknikutveckling.
Samverkansgruppens medlemmar representerar inte bara sina respektive medlemsföretag utan även  olika kompetensområden inom sina verksamheter såsom el, värme/kyla, VA och inköp, detta för att på bästa sätt bidra med kompetens och erfarenhet.

Syftet med gruppen är att sprida information om Värmeks verksamhet, inhämta medlemmarnas synpunkter samt bekräfta och förankra ideér.

Den grundläggande målsättningen med gruppen är att öka medlemsnyttan och delaktigheten.

 

 

Värmek