Att använda mer restvärme minskar miljö- och klimatpåverkan

 

På sikt är en modern lagstiftning som verkligen släpper in restvärmen i näten en förutsättning för att fjärrvärmen ska få ett riktigt genomslag, något som också vore enormt bra för miljön, skriver Roine Morin, Industrigruppen Återvunnen Energi, i en replik på Pernilla Winnheds debattartikel ”Att ta vara på spillvärme är bra, att ta vara på mer spillvärme är bättre”.

 

Det är riktigt att en hel del av industrins restvärme i dag tas tillvara i fjärrvärmenäten. Men mer kan göras.

 

På många platser finns det redan ett väl fungerande samarbete mellan fjärrvärmeföretagen och industrin. Men tyvärr finns det också orter där fjärrvärmeföretagen väljer sin egen värmeproduktion före industrins restvärme. När bio- eller avfallskraftvärme etableras på orter där det finns industriell restvärme är risken stor att denna får stå tillbaka.

 

På sikt är en modern lagstiftning som verkligen släpper in restvärmen i näten en förutsättning för att fjärrvärmen ska få ett riktigt genomslag, något som också vore enormt bra för miljön. I väntan på en sådan lagstiftning för fjärrvärmen kan branschen kanske initiera ett erfarenhetsutbyte där de bolag som är särskilt framgångsrika på att ta tillvara restvärme delar med sig av sin kompetens.

 

Norran, debatt av Roine Morin, 29 jan -17