Senaste Samverkansgruppsmötet

Onsdagen den 21 september träffades Värmeks Samverkansgrupp med representanter från olika medlemsföretag i landet. På agendan för mötet stod bl.a. presentation av nya och kommande avtalsområden. Vidare redogjorde Värmek för samarbetet med SKL-Kommentus som bla. innebär att samtliga SKL' s ramavtalsområden är tillgängliga för Värmeks medlemmar. Självutvärderingen av Värmeks ramavtalsleverantörers hållbarhetsarbete presenterades samt samarbetsavtalet med Värmeks finska motsvarighet IS Hankinta och de kommande upphandlingar som är inplanerade. Slutligen diskuterades det nya regelverket för upphandling som kommer att träda ikraft vid årsskiftet.

Nästa möte i samverkansgruppen hålls den 8 februari 2017.

 

 

Nyheter

Arkiv

Kalendarium